اعتراف افسران اطلاعاتی رژیم آپارتاید صهیونیست

    افسر بلندپایه اداره اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی ایران در جنگ سایبری بازیگری «ممتاز و برجسته» است. بزرگترین چالش پیش روی ما، جمع‌آوری

ادامه