آغاز مراسم نکو داشت شیخ عبدالله بختیاری(شیخ پیاده)

آغاز مراسم نکو داشت شیخ عبدالله بختیاری(شیخ پیاده) نکو داشت ولی خدا عارف و زاهد گمنام شیخ عبدالله بختیاری (شیخ پیاده)به میزبانی دفتر امام جمعه

ادامه